Din ciclul “Nuduri” – personaj în fotoliu verde. Desen în creion, cu accente anatomice în formaţiune geometrică. Desen ferm, în maniera artistului, fără detalii. Crochiu pe fundal acuarelat. Orientarea sa structurală spre compoziţia clasică are la bază aspiraţia către o logică liniară a proporţiilor, ce domină arta lui Pallady – care refuză grandilocvenţa, sentimentalismul şi pitorescul ieftin. Sensibilitatea sa controlată este dublată de o supremă asceză a spiritului, într-o unitate care îl distinge de lirismul post-impresionist.

 Denumire lucrare: Nud șezând

Autor: Theodor Pallady

Semnat: –

Dimensiuni: 240 mm x 300 mm

Tehnică/Material: Creion și acuarelă/Hârtie

Datare: a doua jumătate a sec. XX

Școala de pictură modernă românească