Un artist de o vervă enormă, dar care nu improvizează niciodată”, Lucian Grigorescu este, prin excelență, un meridional. Un perpetuu îndrăgostit de culoare, Lucian Grigorescu a fost unul dintre cei mai remarcabili peisagiști români.

Opera lui este, așa cum spunea Andrei Pleșu, “o artă a delirului vital perpetuu, febrilă până la surescitare, impulsivă până la interjecţie, subtil multicoloră, abundent comunicativă, arta unui mare risipitor.”

Peisajul din Cassis semnat de Lucian Grigorescu este o pictură de tip impresionist, în gamă cald-rece, cu irizări de albastru, în partea de jos a lucrării. Cu o dominantă roşu-orange și accente de verde din desen, lucrarea se remarcă prin pensulație dinamică și pastă foarte subţire de culoare.

Lucian Grigorescu nu purta în sine doar Mediterana exterioară, a jovialităţii necontrolate, a exploziei temperamentale. El ilustra, deopotrivă, Mediterana ordinii clasice, calmul ei tectonic, echilibrul”, spunea același Andrei Pleșu.“Fiecare dintre tablourile sale – continuă criticul de artă – ilustrează tăcut o frază din corespondenţa cezanniană: ,, . . . respir virginitatea lumii. Un simţ ascuţit al nuanţelor acţionează asupra mea. Mă simt colorat de toate nuanţele infinitului. În acel moment, şi eu, şi pictura mea suntem un haos irizat . . .

 Denumire lucrare: Peisaj din Cassis

Autor: Lucian Grigorescu

Dimensiuni: L: 620 mm, l: 460 mm

Tehnică/Material: Ulei/Carton

Datare: a doua jumătate a sec XX

Școala de pictură modernă românească

Influențe / Curente artistice: Post-Impresionism

Clasare juridică operă artă în patrimoniul cultural național: Tezaur